Despre noi

Istoria Tipografiei Cărților Bisericești

La 27 august 1881, prin Decretul regal nr. 2.162, care prevedea înființarea unei tipografii în București, „pentru editarea treptată a cărților bisericești, după cum trebuințele Bisericii vor cere”, era înființată noua tipografie a mitropoliei, intitulată de acum Tipografia Cărților Bisericești. Aceasta urma să fie condusă de un director numit de Sfântul Sinod în înțelegere cu Ministerul Cultelor și recunoscut prin decret regal. 

Cu sprijinul Ministerului Cultelor, Tipografia a achiziționat o mașină nouă de tipar și litere latine din străinătate. Același minister oferea noii tipografii un imobil în care funcționa până atunci școala primară nr. 3 din București. 

În 1884, clădirea a fost extinsă cu alte câteva încăperi, iar în 1902 a fost ridicat un depozit de cărți și o librărie – actualul imobil din Intrarea „Miron Cristea”.

 

Despre noi