Arhidiacon Dr. Vlăduț-Iulian Roșu, Istoria veșmintelor liturgice din Răsăritul Ortodox

În Vechiul Testament, proporțiile vestimentației sacerdotale au fost poruncite de Însuși Dumnezeu lui Moise (Ieșire 28, 1-43; Ieșire 39). Deși Noul Testament nu cuprinde o astfel de detaliere a veșmintelor folosite în cult, întrebuințarea acestora în Biserica creștină este foarte veche. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola a doua către Timotei (6, 13) spune: „Când vei veni, adu-mi felonul, pe care l-am lăsat în Troada, la Carp”. De asemenea, un felon al Sfântului Apostol Petru a fost descoperit în Antiohia.

Părintele arhidiacon Vlăduț-Iulian Roșu abordează în cartea sa evoluția vestimentației liturgice specifică celor trei trepte preoțești: diacon, preot și episcop. Fiecare veșmânt, inclusiv accesoriile liturgice arhierești (cârja arhierească, bastonul, engolpionul, crucea pectorală, dichero-tricherele), este analizat din punctul de vedere al etimologiei, al originii, al dezvoltării pe parcursul secolelor și al semnificației simbolice și practice.

În începutul lucrării sunt confruntate două opinii referitoare la originea veșmintelor liturgice, cea a originii veterotestamentare și cea a originii profane. Deși înclină spre cea din urmă, autorul arată că opinia cu privire la originea levitică a veșmintelor nu trebuie îndepărtată, deoarece fundamentul întrebuințării veșmintelor rămâne în Vechiul Testament. De aceea, cele două puncte de vedere nu sunt contradictorii ci complementare.

Părintele arhidiacon demonstrează și faptul că înainte de secolul al IV-lea nu se poate vorbi despre o vestimentație cultică clară folosită de diaconii, preoții și episcopii creștini, situație cauzată, pe de o parte, de circumstanțele nefavorabile ale vremii, pe de altă parte, de simplitatea cultului divin public care se afla în proces de dezvoltare.

Referitor la culoarea veșmintelor, autorul subliniază faptul că în primul mileniu creștin, fiecare dintre piesele vestimentației liturgice avea o culoare consacrată: stiharul, orarul și omoforul erau albe, felonul de culoare roșie, iar epitrahilul de culoare aurie sau deschisă.

În finalul lucrării se regăsește un inventar al celor mai vechi veșminte liturgice confecționate până în secolul al XV-lea și păstrate până în prezent.

Autor: Pr. Cătălin Chivu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *